Converter Afghani / ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR () (อัตราแลกเปลี่ยน 1 AFN = 0.0139 XEU)

ใช้แปลง

ความเท่าเทียมกันและ Afghani ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR () ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ .
1 AFN = 0.0139 XEU

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ

คลิกที่ลิงค์เพื่อดูวิวัฒนาการ ของ Afghani / ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR () ราคากว่าหนึ่งปีหรือประวัติศาสตร์ ของอัตรา กว่า 10 ปี

1 000.00 Afghani =
13.92 ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR ()

คุณเพียงแค่ผ่านและ:

  • คุณอาจจำเป็นต้องมีประโยชน์การประยุกต์ใช้ Android / iPhone ที่แปลง Afghani ของคุณใน ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR () :
  • คุณต้องการให้มีการแปลง AFN / XEU บนเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณของคุณ: เพิ่มในขณะนี้
  • คุณเพียงแค่ต้องคู่มือกระเป๋า Afghani / ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR () สำหรับธุรกิจหรือการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ของคุณ

บริการ Forexticket

ับอีเมลเมื่อ:

AFN/XEU
2014-10-01
AFN XEU AFN XEU AFN XEU
1 0.01 15 0.21 45 0.63
2 0.03 20 0.28 50 0.7
3 0.04 25 0.35 100 1.39
4 0.06 30 0.42 200 2.78
5 0.07 35 0.49 500 6.96
10 0.14 40 0.56 1000 13.92
XEU/AFN
2014-10-01
XEU AFN XEU AFN XEU AFN
1 71.86 15 1077.91 45 3233.73
2 143.72 20 1437.21 50 3593.04
3 215.58 25 1796.52 100 7186.07
4 287.44 30 2155.82 200 14372.14
5 359.3 35 2515.12 500 35930.35
10 718.61 40 2874.43 1000 71860.7

Graphic Afghani / ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR ()

กราฟแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการแปลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ประวัติ ศาสตร์ (AFN/XEU)

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน AFN/XEU ตั้งแต่ 2009-06-16.สูงสุดก็มาถึงเมื่อ 2011-07-20 (67.3909 ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR ()) ขั้นต่ำใน 2014-01-11 ( ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR ())

date
2014-09-300.0139
2014-09-290.0139
2014-09-280.0139
2014-09-270.0139
2014-09-260.0138
2014-09-250.0137
2014-09-240.0137
2014-09-230.0137
2014-09-220.0137
2014-09-210.0138
2014-09-200.0138
2014-09-190.0137
2014-09-180.0137
2014-09-170.0136
2014-09-160.0137
2014-09-150.0137
2014-09-140.0137
2014-09-130.0137
2014-09-120.0138
2014-09-110.0138
2014-09-100.0137
2014-09-090.0139
2014-09-080.0139
2014-09-070.0139
2014-09-060.0139
2014-09-050.0139
2014-09-040.0137
2014-09-030.0137
2014-09-020.0137
2014-09-010.0137
2014-08-310.0137
2014-08-300.0137
2014-08-290.0136
2014-08-280.0136
2014-08-270.0137
2014-08-260.0136
2014-08-250.0136
2014-08-240.0136
2014-08-230.0136
2014-08-220.0135
2014-08-210.0136
2014-08-200.0135
2014-08-190.0135
2014-08-180.0134
2014-08-170.0134
2014-08-160.0134
2014-08-150.0133
2014-08-140.0134
2014-08-130.0134
2014-08-120.0134
2014-08-110.0133
2014-08-100.0133
2014-08-090.0133
2014-08-080.0133
2014-08-070.0133
2014-08-060.0133
2014-08-050.0133
2014-08-040.0133
2014-08-030.013
2014-08-020.013
2014-08-010.0133
2014-07-310.0133
2014-07-300.0133
2014-07-290.0132
2014-07-280.0132
2014-07-270.0132
2014-07-260.0132
2014-07-250.0132
2014-07-240.0131
2014-07-230.0131
2014-07-220.0132
2014-07-210.0128
2014-07-200.0128
2014-07-190.0132
2014-07-180.0133
2014-07-170.0132
2014-07-160.013
2014-07-150.0128
2014-07-140.0129
2014-07-130.0129
2014-07-120.0129
2014-07-110.013
2014-07-100.0129
2014-07-090.0127
2014-07-080.0127
2014-07-070.013
2014-07-060.0129
2014-07-050.0129
2014-07-040.0129
2014-07-030.0129
2014-07-020.0129
2014-07-010.0128
2014-06-300.0128
2014-06-290.0128
2014-06-280.0128
2014-06-270.0128
2014-06-260.0129
2014-06-250.0129
2014-06-240.0129
2014-06-230.013
2014-06-220.0129
2014-06-210.0129
2014-06-200.0129
2014-06-190.0129
2014-06-180.0129
2014-06-170.0128
2014-06-160.0128
2014-06-150.0127
2014-06-140.0127
2014-06-130.0128
2014-06-120.0129
2014-06-110.013
2014-06-100.013
2014-06-090.013
2014-06-080.0129
2014-06-070.0129
2014-06-060.0129
2014-06-050.0128
2014-06-040.0129
2014-06-030.0131
2014-06-020.0129
2014-06-010.013
2014-05-310.013
2014-05-300.013
2014-05-290.0131
2014-05-280.0131
2014-05-270.0129
2014-05-260.0129
2014-05-250.013
2014-05-240.013
2014-05-230.0131
2014-05-220.0131
2014-05-210.013
2014-05-200.013
2014-05-190.013
2014-05-180.013
2014-05-170.013
2014-05-160.0131
2014-05-150.013
2014-05-140.013
2014-05-130.0131
2014-05-120.013
2014-05-110.0129
2014-05-100.0129
2014-05-090.0129
2014-05-080.0128
2014-05-070.0129
2014-05-060.0128
2014-05-050.0128
2014-05-040.013

Afghani

ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR ()

Converter

01 Oct 2014 ► 1 AFN = 0.0139 XEU ► Converter Afghani ECU -- หน่วยเงินตรายุโรป EUR (). แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

AFN = XEU

AFN = XEU