Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-61.3
69.2
34.4
-41.9
-52
-47.7
-69.4
AUDUSD
EURJPY-61.3
100
-73.9
-24.3
67.7
74.2
81.4
97.8
EURJPY
EURUSD69.2
-73.9
100
66.5
-74.6
-80.8
-69.8
-84
EURUSD
GBPUSD34.4
-24.3
66.5
100
-34.2
-48
-33.8
-36.4
GBPUSD
NZDUSD-41.9
67.7
-74.6
-34.2
100
83.6
71.2
71.9
NZDUSD
USDCAD-52
74.2
-80.8
-48
83.6
100
80.1
81
USDCAD
USDCHF-47.7
81.4
-69.8
-33.8
71.2
80.1
100
81.8
USDCHF
USDJPY-69.4
97.8
-84
-36.4
71.9
81
81.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-4
40.3
48.6
47.8
-48.3
-39.9
-51.1
AUDUSD
EURJPY-4
100
62.5
66.3
-12.8
-6.1
-67.5
42.8
EURJPY
EURUSD40.3
62.5
100
87.7
-3.6
-70
-98.7
-43.7
EURUSD
GBPUSD48.6
66.3
87.7
100
13.9
-62.2
-87.6
-25
GBPUSD
NZDUSD47.8
-12.8
-3.6
13.9
100
14
2.6
-10.5
NZDUSD
USDCAD-48.3
-6.1
-70
-62.2
14
100
63
73.8
USDCAD
USDCHF-39.9
-67.5
-98.7
-87.6
2.6
63
100
36.5
USDCHF
USDJPY-51.1
42.8
-43.7
-25
-10.5
73.8
36.5
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-76.7
84.7
67.2
94
-90.2
-88.2
-90.5
AUDUSD
EURJPY-76.7
100
-61
-51.6
-64.3
59.2
63.6
78.7
EURJPY
EURUSD84.7
-61
100
91.9
95.1
-76.7
-99.3
-96.9
EURUSD
GBPUSD67.2
-51.6
91.9
100
81.7
-66.2
-89
-87.2
GBPUSD
NZDUSD94
-64.3
95.1
81.7
100
-88.6
-95.9
-94.4
NZDUSD
USDCAD-90.2
59.2
-76.7
-66.2
-88.6
100
80
78.7
USDCAD
USDCHF-88.2
63.6
-99.3
-89
-95.9
80
100
97.2
USDCHF
USDJPY-90.5
78.7
-96.9
-87.2
-94.4
78.7
97.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-53.2
8.3
34.1
66.4
-40.8
-13.4
-55.8
AUDUSD
EURJPY-53.2
100
44.7
21.3
4.3
43.9
-48.1
44.6
EURJPY
EURUSD8.3
44.7
100
31.7
46.1
-3.3
-95.8
-60.1
EURUSD
GBPUSD34.1
21.3
31.7
100
81.5
28.1
-49.3
-12.9
GBPUSD
NZDUSD66.4
4.3
46.1
81.5
100
5.4
-59.4
-42.5
NZDUSD
USDCAD-40.8
43.9
-3.3
28.1
5.4
100
-12.4
42.8
USDCAD
USDCHF-13.4
-48.1
-95.8
-49.3
-59.4
-12.4
100
52.8
USDCHF
USDJPY-55.8
44.6
-60.1
-12.9
-42.5
42.8
52.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY