Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-63.1
72.8
88.1
26.5
-43.1
-24.4
-77.1
AUDUSD
EURJPY-63.1
100
-38.6
-67.1
-18
35.6
28.9
81.5
EURJPY
EURUSD72.8
-38.6
100
68.3
19.1
-22.9
-38.5
-64.8
EURUSD
GBPUSD88.1
-67.1
68.3
100
-2.8
-25.8
-36
-73.7
GBPUSD
NZDUSD26.5
-18
19.1
-2.8
100
-71.1
26.5
-24.1
NZDUSD
USDCAD-43.1
35.6
-22.9
-25.8
-71.1
100
-29.6
42.4
USDCAD
USDCHF-24.4
28.9
-38.5
-36
26.5
-29.6
100
39.4
USDCHF
USDJPY-77.1
81.5
-64.8
-73.7
-24.1
42.4
39.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
50.3
61.6
42.7
76.2
-83.2
-63.9
5.1
AUDUSD
EURJPY50.3
100
90.5
87.3
19.2
-34.6
-90.9
66.2
EURJPY
EURUSD61.6
90.5
100
91.6
38.3
-39
-99.5
28.1
EURUSD
GBPUSD42.7
87.3
91.6
100
18.5
-13.1
-90.1
35.6
GBPUSD
NZDUSD76.2
19.2
38.3
18.5
100
-78.9
-40.1
-24.1
NZDUSD
USDCAD-83.2
-34.6
-39
-13.1
-78.9
100
43.4
-9.1
USDCAD
USDCHF-63.9
-90.9
-99.5
-90.1
-40.1
43.4
100
-29.9
USDCHF
USDJPY5.1
66.2
28.1
35.6
-24.1
-9.1
-29.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-87.7
74.7
67.1
82.1
-72.6
-78.9
-87.1
AUDUSD
EURJPY-87.7
100
-57.6
-48.4
-65.8
53
61.9
77.9
EURJPY
EURUSD74.7
-57.6
100
95.1
94.6
-67.5
-99.1
-96.1
EURUSD
GBPUSD67.1
-48.4
95.1
100
93.4
-76
-93
-89.1
GBPUSD
NZDUSD82.1
-65.8
94.6
93.4
100
-83.4
-94.3
-94.5
NZDUSD
USDCAD-72.6
53
-67.5
-76
-83.4
100
69.3
69.3
USDCAD
USDCHF-78.9
61.9
-99.1
-93
-94.3
69.3
100
96.9
USDCHF
USDJPY-87.1
77.9
-96.1
-89.1
-94.5
69.3
96.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-60.5
-3.7
22.3
61.3
-44.4
0.4
-55.7
AUDUSD
EURJPY-60.5
100
44.8
25.9
1.5
51.5
-50.9
56.8
EURJPY
EURUSD-3.7
44.8
100
25.1
34.5
4.9
-94.2
-48.1
EURUSD
GBPUSD22.3
25.9
25.1
100
79.2
37.6
-46.9
1.9
GBPUSD
NZDUSD61.3
1.5
34.5
79.2
100
11.8
-50.7
-30.3
NZDUSD
USDCAD-44.4
51.5
4.9
37.6
11.8
100
-24.7
46
USDCAD
USDCHF0.4
-50.9
-94.2
-46.9
-50.7
-24.7
100
36.7
USDCHF
USDJPY-55.7
56.8
-48.1
1.9
-30.3
46
36.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY